ICNA Quran Class

Click here to edit subtitle

Juz 3

 

Surah Baqarah Ayat 252 and Onwards

Created November 7, 2012 at 9:49 AM

0:00/2:07:56
 

  Surah Baqarah Ayat 258 and Onwards

Created November 12, 2012 at 9:51 AM

0:00/2:01:58
 

  Surah Baqarah Ayat 261 and 267 

Created November 14, 2012 at 11:14 AM

0:00/2:04:01
 

 Surah Baqarah Ayat 268 and Onwards

Created November 19, 2012 at 10:47 AM

0:00/1:19:01
 

Surah Baqarah Ayat 274 and 281

Created November 26, 2012 at 11:12 AM

0:00/1:58:59
 

 Surah Baqarah Ayat 282 and Onwards

Created November 28, 2012 at 12:45 PM

0:00/2:08:29
 

Surah Baqarah Ayat 284 to 286

Created December 3, 2012 at 8:41 PM

0:00/2:01:24
 

 Surah Imran Ayat 1 to 7

Created December 5, 2012 at 10:42 PM

0:00/2:08:18
 

 Surah Imran Ayat 10 to 20

Created December 10, 2012 at 10:45 PM

0:00/2:01:48
 

 Surah Imran Ayat 10 and Onwards

Created December 10, 2012 at 8:46 PM

0:00/2:01:48
 

Surah Imran Ayat 16 and Onwards part 1

Created December 12, 2012 at 8:58 AM

0:00/46:40
 

 Surah Imran Ayat 16 and Onwards part 2

Created December 12, 2012 at 8:58 AM

0:00/1:10:29
 

Surah Imran Ayat 20 and Onwards

Created December 17, 2012 at 8:59 AM

0:00/2:08:39
 

Surah Imran Ayat 31 to 41

Created December 19, 2012 at 11:16 AM

0:00/2:14:12
 

 SurahImran Ayat 42 to 54

Created  January 2, 2013 at 11:13 A.M.
0:00/1:51:33
 

Surah Imran Ayat 55 and onward

Created  January 7, 2013 at 11:13 A.M.

0:00/1:45:51
 

Surah Imran Ayat 72 and onward

Created  January 9, 2013 at 11:15 AM

0:00/2:05:46
 

End of Juz 3